Rychlý kontakt

E-maily:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Kancelář:
Tel.: (+420) 241 433 155

Sekretariát:
Tel.: (+420) 724 573 301

 

 

 

 

Odměna za poskytnutí právních služeb

Odměna za právní služby je sjednána vždy individuálně podle složitosti, časové náročnosti řešeného problému, a to na základě smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené písemně nebo ústně,v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí každé faktury, na jejímž základě je účtována odměna, je i přehled (neplatí pro paušální odměnu) právních úkonů nebo hodin odpracovaných pro klienta na fakturovaném případě. Klient tak má detailní přehled o práci vykonané pro něj advokátní kanceláří.

Odměna za právní služby může být sjednána jako:

  • časová odměna podle vynaloženého času advokátem při poskytování právní služby
  • odměna za úkon podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem
  • odměna podle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby
  • paušální odměna za opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a počet úkonů učiněných advokátem
  • pevná odměna za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby
  • podílová odměna podle výsledku sporuPři převzetí případu zpravidla účtujeme zálohu na poskytované právní služby, a to v takové výši, která pokryje prvotní náklady spojené s převzetím věci.

Klientům, kteří mají zájem o dlouhodobé poskytování právních služeb nabízíme uzavření smlouvy o poskytování opakujících se právních služeb spojených s jejich právním zastupováním, a to v delším časovém úseku - kalendářní měsíc, kalendářní pololetí či kalendářní rok.

Odměna, která je sjednávána na základě smlouvy o poskytování právních služeb nezahrnuje soudní, správní, notářské a jiné administrativní poplatky.

V případě sporu o výši odměny je, dle zákona o ochraně spotřebitele, klient (spotřebitel) oprávněn obrátit se na Českou advokátní komoru.

Advokátní kancelář

Mgr. Michal Gottwald

Mgr. Michal Gottwald

 

Spolupracující kanceláře

 

PS Audit s.r.o.
Audit, účetnictví, daně,
controlling, poradenství
www.psaudit.cz

 

Mgr. Michaela Chytilová
Patentová a známková kancelář

www.chytilova.cz

 

 Ing Leo Ferenc

 daňová kancelář